třída Kočičky

Soukromé gymnázium Minerva

Gymnázium Josefa Škvoreckého

VOŠ, SOŠP a Gymnázium - Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kurzy:

Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol - víkendové setkání

Čteme s nečtenáři - rozvíjení čtenářské gramotnosti

Zajišťuje v MŠ

příměstské tábory, kulturní programy pro děti