Mateřská škola Sbíhavá se nachází ve vilkové zástavbě, v klidném, tichém prostředí nedaleko obory Hvězda, stranou rušných komunikací, blízko Libockého rybníka.

Budova školy byla postavena zhruba kolem roku 1936 jako jesle a mateřská škola. Od této doby slouží těmto účelům neustále.

Budova je zděná svojí architekturou se hlásí funkcionalistickému stylu.

Rodiči je vyhledávána právě pro svoji osobitost a umístění v klidné lokalitě

Naší snahou je, aby mateřská škola byla pro děti příjemná, hravá, pokračováním rodiny.

Máme zájem o úzký kontakt s rodiči, abychom se navzájem na sebe těšili a spolu spolupracovali. Důležité jsou jak vztahy na pracovišti, vzájemná spolupráce a důvěra celého kolektivu, tak i vztahy s rodiči.

Rozvíjíme u dětí vztah k moderním technologiím které zaujímají v dnešní době nezastupitelné místo. Děti umí intuitivně ovládat výpočetní techniku, počítač, interaktivní tabuli, tablet nebo chytrý telefon. Tyto technologie jsou a budou součástí jejich života. Jde o to, naučit děti s technikou pracovat při dodržování základních psychohygienických podmínek. Z těchto důvodů jsme také Metodickým centrem pro ostatní mateřské školy, pro které pořádáme pravidelné semináře.

Technologie pomáhají  formou výukových aktivit rozvíjet myšlení a cvičí koncentraci. Děti se adaptují na pomůcky, které budou využívat na základní škole. U nás mají děti k dispozici na výuku tři interaktivní tabule a tablety.