třída Opičky

Gymnázium

v současní době studuje Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, obor speciální pedagogika

 

Kurzy:

studium pro asistenta  pedagoga