třída Motýlci

Gymnázium

jednoleté   pomaturitní studium anglického jazyka Akademie Jana Ámose Komenského

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – studium učitelství pro MŠ

+ navazující magisterské studium na PF UK , obor Pedagogika předškolního věku

Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol - víkendové setkání

 

Kurzy:

rekvalifikační kurz pro pohybový, sociální a psychický rozvoj kojenců, batolat a dětí předškolního věku

Informační seminář ke společnému vzdělávání - Společné vzdělávání v praxi MŠ 

GDPR

Hudební činnosti v prevenci specifických poruch učení

Základy osobnostně sociálního rozvoje pedagoga mateřské školy

Čteme s nečtenáři - rozvíjíme čtenářskou gramotnost

Matodický seminář Dopravní výchova

Kód, robot, školka - digitální technoilogie v MŠ

Konference ShooLink 2022 Ostrava

Nastartuj diagnostiku