Třída Kočičky

 

Pedagogické lyceum

Jazyková škola Elvis

Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně - obor  Učitelství pro mateřské školy

Kurzy:

Práce s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ

Využití interaktivní tabule v podmínkách mateřských škol a základních

Možnosti didaktického využití technologií v pedagogické praxi