třída Opičky

Vynikající učitel 2021 - titul od MČ Prahy 6 v kategorii B – za výjimečné výkony nad rámec běžných činností.

Střední průmyslová škola potravinářských technologií obor životní prostředí

kurz asistent volného času, asistent padagoga

VOŠ JABOK- obor Speciální pedagogika - studuje

 

Kurzy:

Kurz hlavního vedoucího tábora

Zdravotník zotavovacích akcí

Den ve třídě začít spolu v MŠ

Odborná konference - Zamotaná hlava II  aneb další příspěvky a praktické příklady pro pomoc asistentů pedagoga v jejich práci - jak pracovat s dětmi "dys", šikana, integrace dětí, učební materiály pro děti a žáky, jak sestavit funkční IVP 

Úvod do zahradní terapie

GDPR

Konference Vzdělávání pro budoucnost

Ergonomie psaní, rozvoj grafomotoriky a kresby

Specifické formy práce s nadanými dětmi

Základy čtenářské Pragramotnosti

Školní  zralost a zápis do školy

Problematika mezigeneračního sdílení pro pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ

Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol - víkendové setkání

Komunikace s rodiči- zvládání obtížných situací

Konference SshooLink 2022 Ostrava

Ninin svět - Lego projekt se seniory

Zajišťuje v MŠ

příměstské tábory

Spolupráci se seniory