Učitel lesní třídy Žabičky

garant rozvoje dětí po tělesné a pohybové stránce - fyzická zdatnost dětí - sportování s danými pravidly - rozvoj volních vlastností dětí - vytrvalost, vůle, poctivost a sebeovládání, spolupráce kolektivu dětí, výchova k šetrnému přístupu k přírodě, seznamování s přírodními zákonitostmi

 

Gymnázium

Střední odborná škola - Předškolní a mimoškolní pedagogika

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK - obor Tělesná výchova

UK Fakulta Sociálních věd  - obor Žurnalistika

 

Kurzy:

Lesní školky jako inspirace při realizaci EVVO v mateřských školách 

Konference Zahrada hrou - školní zahrady, příklady s praxe - Nadace Proměny 

Dovednosti s interaktivní tabulí SMAR Board

"Argumentace ve prospěch EV aneb Proč být s dětmi venku?" - Toulcův dvůr.

Návštěva Dětského klubu Šárinka - inspirace  na dni otevřených dveřích 

Pedagog a paragrafy ve škole

Mezinárodní konferenci PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ - lesní MŠ

konference EVVO 2016 : DĚTI V PŘÍRODĚ – JDE TO I V PRAZE - příroda jako učebna, děti v přírodě

Konference Místní akční plán v Praze 6

Fyzikální pokusy v mateřské škole

Pojďme si hrát do přírody aneb zásoba her pro děti v přírodě

GDPR

Setkání pedagogů MŠ se zájmem o EVVO.

Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol - víkendové setkání