třída Medvědi

Gymnázium 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – studium učitelství pro MŠ

studium anglického jazyka - jazyková škola Berlitz

dobrovolnická činnost v  “International school of Amsterdam”                     

Kurzy:

Hry a hříčky se starými pověstmi 

Montessori kurz - týdenní

Psychologie barev ( nejen pro výtvarníky) 

Heand and Body, Soul and Song 

Školní vzdělávací program pro mateřské školy 

Posuzování školní zralosti – Vstup dítěte do 1. třídy – brzy půjdu do školy 

Školní vzdělávací program pro mateřské školy ( pracovní dílna – workschop) 

Co to je, když se řekne psychologické vyšetření 

Týmová spolupráce při tvorbě školních programů, situační učení 

Rozvoj paměti 

Školní vzdělávací program pro mateřské školy 

Jak můžeme odstranit grafomotorické obtíže u dětí v MŠ a u žáků ZŠ

SNB 1,2 Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky 

GDPR

Čteme s nečtenáři- rozvíjíme čtenářskou gramotnost