Zaměření Školního vzdělávacího programu „ Aby nám všem dětem a rodičům bylo dobře“ vypracovaným týmem pedagogických pracovnic v letech 2003 až 2006 ( průběžně aktualizován a dostupný ve vchodu do budovy).

Je orientován na úzkou spolupráci s rodiči, moderní technologie, ale nabízí i lesní třídu.

Předškolní vzdělávání představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného požadavky a pokyny MŠMT.

Současná vzdělávací politika v ČR vychází z přesvědčení, že se člověk musí vzdělávat po celý život a že by měl mít zájem na svém vzdělávání, učení i vědění, které mu umožňuje dokonalejší a bohatší interakci se světem. Předškolní vzdělávání představuje prvopočátek celoživotního vzdělávání. Proto je důležité, aby děti v mateřské škole získaly pro celoživotní vzdělávání předpoklady. Vzdělávání je na třídách uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, jak v činnostech spontánních tak i řízených. Velmi důležité je prožitkové učení. Začít se musí nejdříve od jednoduchého, pozdravit, poděkovat, zvládnout sebeobsluhu ( hygiena, oblékání, stolování ), pak teprve mohou děti využívat i nadstandardní nabídky školy.