Proč projekty ?

Mateřská škola Sbíhavá se zapojuje do různých projektů, které rozvíjejí jak jejich zaměstnance tak  pomáhají i dětem. Chceme být stále nejlepší.

Daří se nám získávat  finanční prostředky nad rámec běžného provozu, díky grantovým programům.

Škola je metodickým centrem pro ostatní mateřské školy, kde ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy.

 

2. 

 

2024 Účast v soutěži 

Živá stěna 2024

Vaše zaslaná soutěžní fotografie se umístila na 3. místě v kategorii exteriérových zelených stěn. Gratulujeme! Za 3. místo získáváte 3 moduly PlantBox pro tvorbu živé stěny.

 

Mezi námi 

Senioři staví s dětmi

Mezigenerační propojování - roční projekt 2024

Výtvarná soutěž 2023

Mezigenerační projekt a soutěž pro děti a seniory jaro až září 2023

Senioři jsou nositeli moudrosti, zkušeností i historie. Mohou nám, a v tomto projektu dětem, svými příběhy zprostředkovat vzpomínky a zkušenosti z perspektivy lidí, kteří už toho mají mnoho za sebou. Senioři jsou nedílnou a důležitou součástí naší společnosti, to by děti měly vnímat jako samozřejmost.

 Senioři jsou nedílnou a důležitou součástí naší společnosti, to by děti měly vnímat jako samozřejmost.

Výtvarné zpracování příběhu seniora

 

Zajistila třída opiček a Nikolka a Terezka

         

 

 

Projekty: 

září 2023 - prosinec 2025

OPJAK

Od 1.9.2023 – 31.12.2025 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Sbíhavá - Šablony IV OPJAK“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0006224, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, vzdělávání pracovníků a spolupráci pedagogických pracovníků.

Vzdělávání pracovníků, spolupráce pracovníků MŠ, školní asistent

Cílem projektu je rozvoj strategie školy v těchto oblastech, pozitivní klima ve škole a zvyšování efektivity způsobu práce.

celková výše 602 771,- Kč 

Zajišťuje ředitelka Petříčková 

 

 

duben  až červen 2023

Mezigenerační propojení - ve spolupráci VZP

Propojení seniorského světa a světa dětí, kdy senioři vyprávějí příběhy a děti jejich vyprávění  a poselství ztvárňují

Zajišťuje paní učitelka Pospíšilová

 

 

listopad 2022 - duben 2023

Projekt pro mateřské školy – Dáme hlavy dohromady

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je naučit děti se rozhodovat, hlasovat a realizovat vlastní přání za podpory svých rodičů a vychovatelů. Každá školka si navrhne svůj vlastní harmonogram, ve kterém proběhne celý proces navrhování a hlasování.

1. místo domeček na stromě

2. místo venkovní akční tabule s prvky, zastínění pískoviště

Na škole zajišťuje ředitelka školy

    

 

 

2023 duben

1.ročník fotbalového turnaje pro mateřské školky fotbalový turnaj MŠ - Školka cup Aritma.

 Turnaj se koná s podporou MČ Praha 6 pod patronátem paní místostarostky

 Mariany Čapkové:

 1. "Mám velkou radost, že si fotbalový turnaj mohou vyzkoušet všechny děti, pro radost, bez ohledu na to, zda jsou k fotbalu talentované více, či méně."

Princip turnaje: Hlavní myšlenkou turnaje je rozhýbat děti už od nejmenšího věku a ukázat hru fotbal, co nejširšímu spektru dětí, bez ohledu na to, zda jsou pro fotbal talentované nebo ne.

Na škole zajištuje paní učitelka Pospíšilová

     

 

 

Projekt Kyberpohádky - jsme součástí pilotného projektu - start podzim 2022

Vzdělávání dětí ve věku 4 – 6 let v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Cíl pilotního projektu:

 1. Ověřit možnost vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti (KB) primárně pro cílovou skupinu předškoláci, sekundárně 1. a 2. třída.
 2. Upravit/upřesnit/vylepšit existující Metodické listy (tedy metodiku vzdělávání KB pro MŠ) tak, aby byly co nejvíce pomocným materiálem paním učitelkám/učitelům MŠ při vzdělávání v oblasti KB. 
 3. Na základě poznatků pilotního projektu tým Centra kybernetické bezpečnosti upraví Metodické listy a ty budou poskytnuty v rámci distribuce knihy Kyberpohádek pro 1 000 MŠ zdarma. 

Na škole zajišťuje paní učitelka Pospíšilová

 

 

Digitalizace  v MŠ  - projekt na podporu kompetencí dětí a logického myšlení. Platné na rok 2022.

Od roku 2022 v rámci Národního plánu obnovy poskytuje MŠMT finanční prostředky na digitální technologie pro školy. 

Pro MŠ se jedná o pořízení základních učebních pomůcek (digitální nebo unplugged aktivity)

 

 na škole spolupracují všechny třídy

 

 

od podzimu 2021

Aromaterapie pro děti Voňavý svět 

Jednou za měsíc od října do června 2022 bude ve školce probíhat vzdělávací kurz aromaterapie pro děti Voňavý svět, ve kterém se děti budou seznamovat s vůněmi a rostlinami, ze kterých vůně vznikají.
Kurzu se budou účastnit děti ze všech tříd, kromě dětí z lesní třídy Žabiček, a to v rámci dopoledniho programu.

Na škole zajišťují paní učitelky ze tříd.

 

 

podzim 2021

Projekt Digiškolka, www.digiskolka.cz,

na podporu didaktické praxe v mateřských školách.

Zahrnuje odborné metodické příručky, pracovní sešity a stovky nových interaktivních materiálů na vzdělávacím portálu https://portal.digiskolka.cz,

V praxi budeme používat a ověřovat platformu Digiškolka, poskytovat zpětnou vazbu, doporučení, reference a stanou se vzorovou školou – edukačním centrem v daném regionu.

Škola získá metodické příručky, pracovní sešity, vzdělávací portál, interaktivní materiály  s podporou organizace.

Na škole zajišťuje Jana Soukupová

 

 

od podzim 2021 

Projekt Senioři staví s dětmi

2023

Naše školka se již podruhé zapojila do projektu "Senioři staví s dětmi" nadačního fondu Ninin sen, společnosti LEGO a organizace Mezi námi, ops. Cílem je podporovat mezigenerační propojování, aktivizaci seniorů a šíření myšlenky "učení hrou"

Článek v časopise Šestka - leden 2022 

Startuje podzim 2021, 2022,2023

Pilotní projekt Senioři staví s dětmi Nadačního fondu Ninin sen a společnosti LEGO si klade za svůj cíl podporovat mezigenerační propojování, aktivizaci seniorů a šíření myšlenky „učení hrou”. Idea projektu má své kořeny v Dánsku, kde je setkávání napříč generacemi přirozenou součástí života. Věříme, že tento záměr se nám podaří společně přenést i do České republiky.

Provedení projektu – „Senioři staví s dětmi“

Pro koho je setkání určeno? Pro seniory z domovů pro seniory a děti z mateřských škol Kdy? V rozmezí od 19. října - 3. prosince 2021. Mateřské školy a domovy pro seniory si samy vyberou den a čas prvního setkání dětí a seniorů a provedou aktivity představené na workshopu „Senioři staví s dětmi“

Kde? Na půdě domovů pro seniory nebo jinde, dle společného výběru obou institucí

Na škole zajišťuje Nikola Pospíšilová

 

 

od jaro 2021 - stále trvá 

Komunitní zahrada Libóza 

Naše MŠ  se od měsíce května 2021 zapojí do projektu Komunitní zahrada Libóza, která se nachází u nás v Liboci.

Cílem návrhu je vytvořit komunitní zahradu pro obyvatele Liboce a sousedních městských částí. Umožnit

uživatelům setkávat se se sousedy v rámci veřejného prostranství. Návrh počítá s prostorem pro setkávání,

pořádání sousedských slavností či pikniků. V rámci jižní části zahrady jsou navrženy vyvýšené záhony pro

pěstování zeleniny. Poblíž stávajícího objektu počítá návrh s umístěním kompostu. Západní lem navazuje na

ovocný sad revitalizovaný Magistrátem HL. m. Prahy v uplynulých letech. Provoz zahrady by měl respektovat

zásady permakultury - jen stručně o projektu.

Ve spolupráci s paní Guhovou a Beránkovou, jsme se dohodli, že děti z naší školy budou chodit každé úterý do zahrady pracovat. Týká se to převážně dětí z lesní třídy, ale mohou se tu střídat i děti z jiných tříd. Budeme vykonávat různé pracovní činnosti přiměřené věku dětí, upravovat pozemek od klestí, vytrhávat plevel... Domluvili jsme se s koordinátorkami projektu, že budeme moci mít část vyvýšeného záhonu k pěstování různých rostlin, o který se budeme starat.

Vše je teprve v počátcích, ale věříme, že děti tento projekt zaujme, budou na čerstvém vzduchu a zapojí se do ekologie v naší obci.

Dětem tedy v úterý dejte spíše pracovní oblečení a kdo má doma, tak i dětské pracovní rukavice. Pouze v dešti se akce nekoná.

Průběžně o daném projektu Vás budeme informovat.

i   

třídy žabičky, motýlci

 

 

Nápad pro Šestku

V roce 2021 podala paní učitelka Bělinová projekt do Nápad pro Šestku.

Více podrobností - Parčík pro motýly, brouky, kytičky a nás lidičky - Nápad pro Šestku (napadprosestku.cz) 

 

 

MULTIKULTURA V NAŠÍ MŠ CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001594

Projekt je zaměřen na personální podporu škol, přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektovou výuku, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy OP Praha - pól růstu ČR

Celková výše podpory: 364 824,- Kč

Doba trvání : 1.1.2020 - 31.12. 2021

Projekt zajišťuje ředitelka školy

 

Otevřená škola III

Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu „Otevřená škola III

s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0020917 , který je spolufinancován Evropskou unií.

Rozpočet a aktivity projektu:

 

 

Název šablony

počet

Náklady na 1 šablonu

Náklady celkem

3.I/1

 

Školní asistent - personální podpora MŠ (0,1 úvazek na měsíc)

73

4 299 Kč

313 827 Kč

3.I/6

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

1

5 290 Kč

5 290 Kč

3.I/9

Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

1

5 256 Kč

5 256 Kč

3.I/11

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ (setkání v rozsahu 2hod.)

1

26 868 Kč

26 868 Kč

 

Celkem

 

 

351 241 Kč

 

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit.

Na škole zajišťuje projekt ředitelka školy.

 

 

  

 

Projekt na Podporu digitálních kompetencí učitelů

 

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_067
Název výzvy: Výzva č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního
vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: Dobrá škola II

Dobrá škola II V části projektu pro  MŠ se účastníme  jako nefinanční partneři.

 

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012338

Celková částka: 8 045 315,00 Kč

 

Anotace projektu:
Cílem projektu je vytvořit dva vzdělávací programy (pro MŠ a ZŠ) zaměřené na rozvoj digitálních
kompetencí pedagogů, které budou ověřeny na 12 mateřských a 12 základních školách.
Každý vzdělávací program bude obsahovat 5 částí (Profesní zapojení učitele, digitální zdroje, digitální
hodnocení, výuka, podpora žáků), obsah a rozsah bude přizpůsoben typu školy a počátečním
dovednostem pedagogů.
Výstupy projektu budou sloužit pro následnou multiplikaci na jiných školách.

 

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 11. 2019
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2022
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36,00

Na škole zajišťuje projekt ředitelka školy.

 

 

Projekt - Program Přečti 

propojuje příjemným a nenásilným způsobem svět seniorů a dětí. Senioři jednou týdně docházejí do mateřské školky předčítat pohádku. Děti tak získávají “svou” kouzelnou pohádkovou babičku či dědečka a ti zase na oplátku mohou načerpat energii z nefalšované dětské radosti.

Babička čte jednou týdně předškolákům v herně.

Senioři se stávají pohádkovými čtecími babičkami a dědečky, kteří chodí pravidelně číst dětem pohádky. Právě díky pravidelnosti se zde otevírá prostor pro vznik mezigeneračních vazeb a dialogů. Děti při poslechu rozvíjejí svou fantazii a znalost jazyka. Mohou vstřebat od seniorů klid a rozvahu a přiblížit se odlišné generaci. Senioři na oplátku mohou načerpat energii z radosti, upřímnosti a vitality těch nejmenších.

Facebook

       

Projekt na škole zajišťuje Nikola Pospíšilová ve spolupráci s organizací Mezi námi, ops

 

 

Projekt "Sportující mládež" - běží již několik let

 

Od října 2017 se školka zapojila do projektu Sportující mládež. Každou středu vždy od 10,00 děti z jedné třídy budou sportovat s trenéry. Děti se tak mohou lépe rozvíjet a připravit se na pozdější libovolnou sportovní aktivitu v kroužcích či sportovních oddílech.

Klíčové body projektu

- projekt se věnuje převážně předškolní mládeži a dětem

- pomáhá dětem se vzděláním

- rozvíjí pohybem

- nabízí dětem správné vzory

- pomáhá finančně

Více o projektu se dozvíte  na webu - http://www.sportujicimladez.cz/, Sportující mládež

Projekt na škole zajišťuje paní učitelka Dana Cvačková

 

 

Projekt "Školka hrou" - výchovně - vzdělávací činnost - projekt ukončen

Mateřská škola je metodickým centrem pro předškolní vzdělávání 

Jedná se o prakticky orientovaný seminář zaměřený na práci s metodickou příručkou Školka hrou, interaktivní tabulí, digitálním vzdělávacím obsahem a digitálními pomůckami. Seminář je určen pro učitele mateřských škol a účast je bezplatná.

Seminář je akreditovány MŠMT v systému DVPP. Účastníci získají testovací přístup k portálu eKabinet.cz.

Naše metodické centrum zajištuje i další vzdělávání v rámci šablon - Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání – DVPP v rozsahu 16 hodin .

Cílem kurzu je prohloubit profesní způsobilost učitele v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti založené na individualizaci vzdělávacích postupů formou rozvoje kritického myšlení, problémového a vícesmyslového učení s pomocí interaktivních metod. Učitelé se seznámí s možnostmi posilování dílčích dovedností vedoucích následně k vyšší úrovni matematické pregramtnosti, jako nedílné součásti přípravy na školní docházku. Učitelé se naučí efektivně využívat metody práce k rozvoji matematických představ, kompetencí k učení a k řešení problémů jako nástroje k dosažení maximální individuální úrovně matematické pregramotnosti.

Podstatnou složkou kurzu je praktické ověřování způsobů individualizovaného vzdělávání vedoucí k podpoře inkluze a prostoru pro zažití úspěchu a maximálního stupně rozvoje jednotlivých dětí napříč věkovým spektrem a vzdělávacími oblastmi, založené na praktických ukázkách jednotlivých metod formou přímých ukázek práce s dětmi včetně metodických komentářů.

 

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Očekávané výstupy:

 • inovativní edukační aktivity zaměřené na rozvíjení poznání
 • manipulační schopnosti při práci s interaktivní tabulí

Více informací na www.edulabcr.cz/skolka-hrou, možnost přihlásit se na seminář.

Na naší mateřské škole projekt zaštituje paní učitelka Šárka Kollmannová.

 

 

Projekt "MEZI NÁMI povídej"  - běží již několik let

Rok 2021- červen 15.6.

Včerejší slavnostní den. Nádhera. Bylo nám ctí předat první místo v naší Pohádkové soutěži a ocenit tak výherce Mateřská škola Sbíhavá Děti se o cenu rozdělily se seniory Ds Centrin. A co vyhráli?? Společný zážitek bubnování.

Každý také dostal medaili, něco na zub a do školky pak společné lego a diplom.

Babičky a dědečkové také dětem připravily dárečky a I děti se rozloučily před letem se svými staršími kamarády. Velké děkuji, patří i paní učitelkám, aktivizačním pracovníkům a všem, kteří pomáhají naše mezigenerační setkání dělat tak krásná.

Skvělá práce našich paní učitelek Nikolky a Kačky ze třídy Opiček

Organizátoři vybírali ze 60 školek zapojených v projektu surprised

 

 

 

Značka Mezigeneračně naše školka získala značku díky práci paní učitelky Hany Hůlkové a Jarušky Žlábkové

     

Pro školská a seniorská zařízení zapojená do programu Povídej značka Mezigeneračně :

 • oceňuje dosavadní práci a vynaloženou energii v mezigenerační oblasti
 • znamená prestiž a výjimečnost
 • znamená, že je součástí jedinečného dlouhodobého projektu, který napomáhá sbližování generací.
 • ukazuje, že umožňuje svým zaměstnancům se podílet na netradičních aktivitách, které je obohacují a inspirují.
 • je důkazem, že právě zde to mezigeneračně žije!

 

Naše mateřská škola spolupracuje s Domovem pro seniory Praha Centrin v Liboci

 

 

Podporuje setkávání lidí všech generací. Chceme, aby se poznávali, měli k sobě vzájemnou úctu a společně objevovali nové.

 

        

 

Chceme, aby se potkávali zejména ti nejstarší s těmi nejmladšími, aby k sobě našli cestu a objevili, jak krásné a zajímavé jsou jejich světy. Vnímáme malé děti, seniory i aktivní střední generaci jako přirozené vzájemné partnery, kteří si mohou navzájem poskytnout radost ze života, moudrost a energii. Propojujeme generace malých  dětí a seniorů z domovů důchodců a také ty, kteří se chtějí podílet na naší činnosti.

 • Naším cílem je zprostředkovávat předávání zkušeností seniorů dětem a dospělým.

 • Považujeme za důležité, aby se ti nejmladší učili úctě a respektu ke stáří.

 • Chceme, aby senioři mohli čerpat energii z radosti a živelnosti těch nejmladších.

 • Vítáme všechny iniciativy, přímou účast i materiální či finanční podporu ze strany sociálně zodpovědných firem, podnikatelů, skupin či jednotlivců.

 • Vítáme nové názory, podněty a inspiraci, vše, co může napomoci k lepší kvalitě života seniorů, dětí, dospělých v produktivním věku a k jejich vzájemnému respektu a naslouchání.

   

 • Více informací na http://www.mezi-nami.cz/ a na Facebooku organizace

   

 • Na naší škole projekt zaštituje paní učitelka Hana Hůlková a Jaroslava Žlábková, od školního roku 2019-2020 paní učitelka Nikola Pospíšilová

   

  Informace ze společného setkání se seniory z centra  pravidelně vkládáme na Facebook školy.

   

Za projekt máme i pochvalu - děkujeme

Vážená paní ředitelko,

Vaše školka se zúčastnila projektu Mezi námi, který má za cíl bourat mezigenerační bariéry, a to především mezi tou nejmladší a nejstarší populací naší společnosti.

Za naši společnost CentrIn CZ - Domov pro seniory, bych velmi ráda poděkovala paním učitelkám Haně Hůlkové a Jaroslavě Žlábkové, které se této nabídky zhostily s obdivuhodným nasazením a pečlivostí.

Vždy mají pro naše babičky a dědečky připraveného něco zajímavého, co mohou společně s dětmi vytvářet, děti navíc ještě předvedou, jaké písničky či tanečky se naučily.

Musím říci, že je to jedna z nejpovedenějších akcí, které náš domov zajišťuje či pořádá a pro naše klienty jsou děti velkým potěšením.

Všichni se na ně vždy těšíme a jsme rádi, že i ony si u nás již také snad zvykly.

Budeme velmi rádi, když tento projekt bude pokračovat i v příštím roce.

 

S pozdravem a přáním krásného dne,

Terezie Šmídová, DiS.

sociální pracovnice

Domov pro seniory Centrin

Libocká 1/271

162 00 Praha 6 - Liboc

tel. 725 346 291

 

 

Vánoce na dálku - vánoční projekt pro seniory -  prosinec 2020,2021,2022,2023

Nazdobeného vánoční stromku dětmi, výroba ozdob, pečeme cukroví pro seniory, vyrábíme přáníčka

    

 

 

Výtvarná soutěž pro děti:

Sportujeme rádi 2021 - prosinec

Projekt "PEZ Sportujeme rádi" je celorepubliková výtvarná soutěž pro děti předškolního věku na téma sport a pohybová aktivita dětí – které mají děti ztvárnit ve svých výtvarných dílech. Smyslem projektu je pomoci mateřským školám s edukací rodičů a dětí v oblasti správného pohybu a přínosu sportovních aktivit pro zdravý rozvoj dětí a motivovat děti ke cvičení jako formě zábavy.

Hlasujte pro výtvarná díla nejen Vašich dětí od 15. 1. do 14. 2. 2022 do 12:00 hodin.
Do letošního ročníku se zapojilo i přes ztíženou situaci přes 10 000 dětí z celé České republiky.

 

Charitativní projekty školky 

 

Podpora Fondu Sidus

Pravidelně dvakrát do roka podporujeme  FOND Sidus z výtěžku prodeje zaslaných materiálů. Ten klade za cíl   dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné a to jak po finanční tak i po materiální stránce.  

Den veteránů

2023

Opět jsme se zapojili na Den válečných veteránů

    

2022

Také v tomto roce jsme se zapojili výrobou vlčích máků k pomníčku.

    

2021

Článek v časopise Šestka - prosinec 2021

- pro tuto příležitost jsme vyrobili vlčí máky

  

 

Získané dotace a granty:

Dotace a granty na škole zajišťuje  ředitelka školy H.Petříčková

 

Grantové řízení 2024

Zamítnuté žádosti 2024:

Erasmus 2024

Výsledek výběrového řízení programu Erasmus+ školní vzdělávání
Klíčová akce 1, Krátkodobé projekty mobilit, Výzva 2024 (KA122-SCH)
Registrační číslo žádosti: 2024-1-CZ01-KA122-SCH-000235023
Vážení, v návaznosti na jednání Schvalovací komise programu Erasmus+ školní vzdělávání si vám dovolujeme oznámit, že vaší žádosti o grant byl přiřazen status
NÁHRADNÍKA. *
Vaše žádost je na seznamu náhradníků 144. v pořadí.

Nadace ČES - projekt Pozorovatelna na stromech  - 572 000,- Kč

Vaši žádost o nadační příspěvek, která byla vyplněna správně a obsahovala všechny náležitosti, jsme předložili správní radě. Po prostudování všech obdržených žádostí se však správní rada rozhodla Vaší žádosti nevyhovět.

Nadace Veolia - MINIGRANTY (centra ve třídě berušek) - 50 000,- květen 

Vaše žádost o MiNiGRANT, kterou projednala správní rada Nadačního fondu Veolia na svém zasedání dne 23.05.2024, byla bohužel zamítnuta.

 

Grantové řízení Otevřený  svět od Praha 6

1.Mezigenerační setkávání  19 000

2.Výtvarní dílny s rodiči   22 500

3.Máme rádi přírodu 16 800

4.Zahradní slavnost 18 000

Celkové  finanční prostředky 76 300,-

 

Grantové řízení 2023

Program

Otevřený svět od zřizovatele

1. Společné tvoření s mámou a tátou 30 000

2. Zahradní slavnost ve Sbíhavce 20 000

3. Mezigenerační setkávání 20 000

Dotace na podporu ekologických aktivit 

Dětská zahrádka 12 750,- Kč

 zamítnuté žádosti MHMP - životní prostředí - Venkovní učebna - zastřešení terasy 

 

Grantové řízení 2022

získaná dotace v rámci  Dobré sousedství - Letiště Václava Havla

vybavení třídy nábytkem  se záměrem vytvořit centra pro rozdílné aktivity  100 000,- 

zamítnuté žádosti - venkovní lavičky kolem stromů, zastřešení terasy v 1. patře

 

Program Otevřený svět  od zřizovatele

1.Společné tvoření s mámou, tátou  30 000 

2. Mezigenerační setkávání 20 000

3. zamítnuté žádosti:  Dospěláci keramičí

 

Dotace na podporu ekologických aktivit 

Dětská zahrádka a zelená učebna v komunitní zahradě  16 396

 

Grantové řízení 2021

Dotace na podporu ekologických aktivit 2021 

Moje zahrádka 5000

Pro rok 2021 jsme získali od zřizovatele dotaci v programu Otevřený svět

1. Společné tvoření v lesní třídě   4 500
2. Společné tvoření s mámou, tátou   13 500
3. Dospěláci keramičí   7 000
4. Mezigenerační setkávání     13 000 

celková výše 38 000,- Kč

Dotace na podporu ekologických aktivit pro rok 2021

1. Dětská zahrádka 5 000,-

2. Zamítnuté žádosti : Motýlí zahrádky, Hrajeme si na zahradě, Prožitkové učení

 

Grantové řízení 2020

 Dotace na podporu ekologických aktivit pro rok 2020

1.Prožitkové učení

2. Motýlí zahrádka

3.Dětská zahrádka

celková výše: 37 950,- Kč

 

Pro rok 2020 jsme získali dotaci od zřizovatele MČ Prahy 6 v těchto žádostech v programu Otevřený svět 2020

 1. Čtecí babička

2. Dílny s rodiči

3. Tvořivé dílny v  lesní třídě

4. Dospěláci keramičí

5. Mezigenerační setkávání

celková výše : 22 200,- Kč

 

Grantové řízení 2019

Dotace na podporu ekologických aktivit pro rok 2019

1.Motýlí zahrádka

2.Dětská zahrádka

3.Prožitkové učení

4.Život na zahradě

V celkové výši 43 550,- Kč

 

Pro rok 2019 jsme získali dotaci od zřizovatele MČ Prahy 6 v těchto žádostech v programu Otevřený svět 2019 

1. Čtecí babička 

2.Tvořivé dílny v lesní třídě

3.Mezigenerační setkávání

4.Dílny s rodiči

5.Spolu je nám radostně

6.Chceme více vědět

7.Dospěláci keramičí   

V celkové výši 49 300,- Kč 

 

Grantové řízení na rok 2018

 

získaná dotace od Letiště Praha - Dobré sousedství

1. Bezpečnost především - dětské vestičky

2.Hry na zahradě - podlaha terasa, zahrada

 

Pro rok 2018 jsme získali dotaci od zřizovatele MČ Prahy 6 v těchto žádostech v programu Otevřený svět 2018 

1.Dílny s rodiči

2.Tvořivé dílny v lesní třídě

3.Rozloučení s předškoláky  v lesní třídě

4.Čtecí babička 

5.Mezigenerační setkávání  
 

Dotace na podporu ekologických aktivit pro rok 2018

 

1. Kolo 

1. Prožitkové učení

2. Dětská zahrádka

3. Motýlí zahrádka

2.Kolo

1. Chceme větší zahradu

2. Hry na zahradě

3. Staráme se o zahradu

 

Grantové řízení  na rok 2017

 Pro rok 2017 jsme získali dotaci od zřizovatele MČ Prahy 6 v těchto žádostech.

1. Dílny s rodiči

2. Tvořivé dílny v lesní třídě

3. Dospěláci keramičí

4. Mezigenerační setkávání

 

Dotační program na podporu ekologických aktivit na období září 2016 - prosinec 2017 od MČ Praha 6:

1.Dětská zahrádka 

2.Prožitkové učení

Díky získaným dotacím, mají rodiče tyto aktivity školy zcela zdarma, nebo platí jen poměrnou část nákladů.

 

Grantové řízení na rok 2016 

 

Pro rok 2016 jsme získali dotaci od zřizovatele MČ Prahy 6 v těchto žádostech:

1.Keramika nás spojuje

2.Tvořivé dílny v lesní třídě Žabičky

3.Dospěláci keramičí

4.Dílny s rodiči

5.Mezigenerační setkávání

 

Dotační program na podporu ekologických aktivit na období září 2015 - prosinec 2016 od MČ Praha 6:

1. Malí zahradníci

2. Hmyzí domečky

 

 

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout velikost1.jpg 28 kB20.01.2018 10:34
Stáhnout zmena1.jpg 38 kB20.01.2018 10:34