březen - duben 2024

odborná praxe studentky - speciální kurz "Chůva do dětské skupiny"

zajištuje třída medvídků - paní učitelka Hůlková

 

prosinec 2023 - leden 2024

odborná praxe studentky  VOŠ - 31 hodin

zajišťuje třída kočiček - paní učitelka Soukupová

 

listopad - prosinec 2023 

odborná praxe studentky z 2. ročníku VOŠ - 3 týdny

zajištuje třída žabiček - paní učitelka Šmaková

 

říjen 2023 - březen 2024

odborná praxe studentky  - 1x za 14 dní

zajišťuje třída medvídků paní učitelka Hůlková, Cvačková

 

únor 2022 - 7.2.- 4.3.2022

Odborná praxe studentky 4 ročníku

zajišťuje třída kočiček paní učitelka Říhová

 

září 2021

Sdílení zkušeností se vznikem lesní třídy - metodik pro MŠ Praha 9

zajištění ředitelka Bc. Helena Petříčková

 

květen 2021

Odborná praxe Studium pro asistenty pedagoga 24.5. - 28.5.

- seznámení s přístupem školy k začleňování dětí, dobré zkušenosti i bariéry, plán průběžné asistence ve třídě, práce pod vedením učitelky na třídě

zajištuje třída Berušek, náslechy ve třídách s integrací

 

Odborná praxe studentky VOŠ -3.5.- 14.5.  první ročník Vyšší odborná pedagogická škola 

zajišťuje paní učitelka Hůlková

 

únor 2021

Sdílení zkušeností   a konzultace ke vzniku dětská skupina Sluníčko na Praze 6.

zajištění ředitelka školy Bc. Helena Petříčková

 

prosinec 2020

Sdílení zkušeností a konzultace ke vzniku lesní třídy ve státní  MŠ na Praze 9  ( ředitelka MŠ U Nové školy)

- provozní, ekonomické zkušenosti, zázemí třídy

zajišťuje ředitelka školy Bc.  Helena Petříčková

 

září 2020

Sdílení zkušeností, konzultace  vzniku integrovaní lesní třídy v MŠ Sbíhavá s představiteli Městské části Prahy 3 ( ředitelka MŠ, ekonom, radní pro školství)

- ekonomické, personální, provozní, vzdělávací zkušenosti

zajišťuje ředitelka MŠ Helena Petříčková, vzdělávání a provoz třídy Michal Petříček

 

červen 2020

Odborná souvislá  praxe studentky 1. ročníku VOŠ

cíl praxe - seznámení s typem pracoviště, řešení sociální problematiky a používané metody, metody pozorování

zajišťuje třída medvědů  Hana Hůlková

 

prosinec 2019

Stáž studentky  v rámci studia Diplomovaný nutriční terapeut - školní kuchyně

zajišťuje VŠJ Marcela Bendová

 

listopad 2019

Stáž studentky UK obor předškolní vzdělávání

Alternativní třída v MŠ - zajišťují  pedagogové žabičky

 

září 2019

Stáž Funkčního studia řídících pracovníků škol - metody a formy řídící práce, výměna zkušeností

zajišťuje ředitelka školy Helena Petříčková

 

květen 2019

Odborná měsíční praxe studentky SOŠ Pg - obor předškolní a mimoškolní pedagogika

zajišťuje třída kočiček Šárka Rummelová, Eva Kašparová

 

březen 2019

KA5 - Příklady dobré praxe - stáže, spolupráce s Jihočeskou pedagogickou fakultou

o projektu

Jedná se o projekt v rámci Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Výzva č. 02_16_010 pro Budování kapacit pro rozvoj škol I s názvem „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523.

Cílem KA5 Příklady dobré praxe - stáže je seznámit české pedagogy s výjimečnými zkušenostmi jejich kolegů v České republice i v zahraničí a umožnit jim nahlédnout na známou problematiku z jiného úhlu pohledu prostřednictvím stáže v zařízeních předškolního vzdělávání.

zaměření stáže u nás :

  1. Heterogenní třída zaměřená na předškoláky
  2. Práce v heterogenní třídě s integrovaným dítětem.

 zajišťuje paní učitelka Hana Hůlková, asistentka Jitka Dragounová, Dana Cvačková

       

říjen 2018

Odborná týdenní praxe studentky 1. ročníku - SOŠ Pg - obor předškolní a mimoškolní pedagogika

( náslechy, pomoc při výuce, dokumentace třídy)

zajišťuje paní učitelka  Šmaková ze Žabiček

 

září 2018 - duben 2019

Odborná praxe studentek SOŠ Pg - obor předškolní a mimoškolní pedagogika

Průběžná praxe - 3 studentek 3 ročníku ( hospitace, přímá výchovná práce s dětmi včetně přípravy a hodnocení, seznámení s dokumentací MŠ, další pokyny vyučujícího praxe, metodika)

zajišťují paní učitelky z Kočiček Kašparová a Rummelová

 

květen 2017

Konference Budoucnost předškolního vzdělávání - Konference je zaměřena na podporu předškolního vzdělávání v intencích posledních legislativních změn. Prostor bude věnován odborné diskuzi o posuzování školní zralosti  a rozvoji čtenářské a matematické pregramotnosti u dětí předškolního věku

Vystoupení -  Školka hrou v praxi – praktické ukázky práce z oblasti čtenářské  a matematické pregramotnosti

prezentace:  Šárka Rummelová

 

listopad 2016

Magistrát hlavního města Prahy seminář zaměřen na nové trendy, požadavky a možnosti rozvoje předškolního vzdělávání Školka hrou v praxi.

Vystoupení zástupce metodického centra  MŠ Sbíhavá - Školka hrou a její využití v naší mateřské škole

prezentace: ředitelka

 

únor - březen 2016

odborná praxe studentky VOŠ PM - obor předškolní a mimoškolní pedagogika

průběžná praxe -  2 ročník ( hospitace, přímá výchovná práce, včetně přípravy, hodnocení)

zajišťuje paní učitelka ze Žabiček - B.Šmaková

 

září 2015 - duben 2016

Odborná praxe studentek SOŠ Pg - obor předškolní a mimoškolní pedagogika

Průběžná praxe - 3 studentek 3 ročníku ( hospitace, přímá výchovná práce s dětmi včetně přípravy a hodnocení, seznámení s dokumentací MŠ, další pokyny vyučujícího praxe, metodika)

zajišťují paní učitelky z Kočiček Kašparová a Rummelová

 

duben 2015

Konference SMART klub - technologie pro Mateřské školy

Sdílení zkušeností s interaktivními technologiemi SMART  v MŠ Sbíhavá

prezentace: ředitelka

Interaktivní displej pro vzdělávání v MŠ

prezentace: paní učitelka Rummelová

 více: https://www.facebook.com/SMARTBoard.CZ/photos/pcb.822742147774723/822741877774750/?type=1&theater 

únor - duben 2015

odborná pedagogická praxe na škole ( průběžná praxe) - 1. ročník - VOŠ obor předškolní a mimoškolní pedagogika

(druh činnosti - asistentská a hospitační činnost, příprava, realizace a hodnocení vlastní pedagogické práce s dětmi v mateřské škole, další úkoly vyplývající z portfolia odborné praxe)

zajišťuje paní učitelka Šmaková

 

leden - únor 2015

Odborná pedagogická praxe  - obor předškolní a mimoškolní pedagogika

souvislá pedagogická praxe ( 4 týdny) - 3 studentky 4 ročníku SOŠ Pg

zajišťují paní učitelky - Hůlková x Stejskalová, Žlábková, Kašparová x Rummelová

     

říjen 2014

V rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

nás  navštívily paní ředitelky z mateřských škol z Moravskoslezského kraje . Odbornou stáž absolvovali v rámci projektu „Společně na jedné lodi „. Hlavním cílem projektu je podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků zapojených mateřských škol v oblasti kurikulární reformy - konkrétně v oblasti polytechnického vzdělávání.

Prezentace: ředitelka, paní učitelka Hana Hůlková, Šárka Rummelová

více :https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152450299093990.1073742204.331052188989&type=1

 

květen 2014

SMART klub nejen pro MŠ - Konference zaměřená na názorné a praktické využití moderních technologií ve výuce

Interaktivní tabule pro vzdělávání v MŠ - začátečníci

- jak se dají tvořit výukové materiály ve smart notebooku pro děti z MŠ, proložení výuky aktivitami dětí, kde najít inspiraci na interaktivní výuku, nápady, hry , omalovánky...

Prezentace: paní učitelka Šárka Rummelová

více: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.672436459471960.1073741831.122807341101544&type=1

květen 2014

Odborná pedagogická praxe  - obor předškolní a mimoškolní pedagogika

souvislá pedagogická praxe ( 4 týdny) - 3 studentky 3 ročníku SOŠ Pg

zajišťují paní učitelky - Hůlková, Žlábková, Bc. Cvačková x Kašparová

 

duben 2014

Konference na FF UK - Škola jako místo setkávání 2014 aneb, myslím, cítím, tedy jsem.

Prezentace školy - Zřízení Lesní třídy ve státní mateřské škole

(16.00-16.20 Petříčková Helena Zřízení Lesní třídy ve státní mateřské škole MŠ Sbíhavá, Praha)

Prezentace - ředitelka

více: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15158.html

 

září 2013 - duben 2014

Odborná praxe studentek SOŠ Pg - obor předškolní a mimoškolní peadagogika
Průběžná praxe -  6 studentek 3 ročníku ( hospitace, přímá výchovná práce s dětmi včetně přípravy a hodnocení, seznámení s dokumentací MŠ, další pokyny vyučujícího praxe, metodika)zajištují paní učitelky z Kočiček, Opiček, Medvědů a  Berušek

 

prosinec 2013

Projekt Celoživotní vzdělávání  pracovníků v předškolní péči
Kulatý stůl - Péče o děti jako mezigenerační most


Prezentace školy v oblasti:
- struktura pedagogického a pomocného personálu v předškolních zařízení
- celoživotní vzdělávání pracovníků v předškolním vzdělávání
Prezentace - ředitelka

více: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=606662946038021&set=pcb.606663222704660&type=1&theater

říjen 2013

Projekt Pedagog 2014 - Exkurze v mateřské škole


Obsah:
Návštěva pětitřídní MŠ, která je po celkové rekonstrukci budovy a zahrady (vyřešený prostor patrové vily). Program je zaměřen na příklady dobré praxe, specifika práce v současné mateřské škole. Prohlídka zařízení. Ukázky přímé výchovně-vzdělávací práce, náměty činností pro děti - práce na interaktivní tabuli, vedení kroužku keramiky, práce s předškoláky. Spolupráce s rodiči a veřejností, informace o účasti v dvouletém projektu Comenius (9 zemí). Organizace práce - elektronický zápis, integraci - zkušenosti z práce s dítětem s Aspergerovým syndromem, vedení logopedické péče - ukázka práce a rozbor, didaktické zázemí školy. Seznámení s přípravou vzniku Lesní třídy, námět na řešení letního provozu v režimu příměstských táborů nebo letních školiček. Aplikace aktivit do ŠVP. Výměna zkušeností.
Prezentace - ředitelka školy a učitelky MŠ
Hodnocení účastníků , článek v tisku, fotodokumentace

červen  2013

Konference O VÝCHOVĚ a vzdělávání pro mateřské školy
Prezentace školy v oblasti:
Prezentace zkušeností v naší mateřské škole v oblasti zavádění ICT techniky do předškolního vzděláván.
Prezentace : paní učitelka Šárka Rummelová
více : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151467632203990.1073741888.331052188989&type=3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

duben 2013

Regionální Konference SMART klub Plzeň
- vybráno pět soutěžních materiálů ze šestnácti, včetně našeho, které zde byly prezentovány (prezentace z ZŠ, z MŠ jsme byli jediní :) )
- prezentace digitálního učebního materiálu pro předškolní děti - téma "Velikonoce "
- získání nových  poznatků ze světa SMART Notebook
- třetí místo za učební materiál - Velikonoce, o výherce hlasovali účastníci pomocí hlasovacího zařízení  SMART Response.
Prezentace: paní učitelka Šárka Rummelová
více :  http://www.veskole.cz/clanky/mame-viteze-souteze-o-nejlepsi-dům