Stravné: platba vždy měsíc dopředu

cena od 1.4. 2023

přesnídávka 14,-Kč

oběd 24,- Kč

odpolední svačina 12,- Kč

Celodenní stravné: 50,-  

 

Děti s odkladem školní docházky, děti starší 6 let :  

přesnídávka 15,- Kč

oběd 27,- Kč

odpolední svačina 13,- Kč 

Celodenní strava 55,- Kč

 

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok  2023/2024: měsíčně vždy do 10 v měsíci

Úplata: 630,- Kč

 

 

 Rodičovský příspěvek na účet Spolku rodičů a přátel MŠ Sbíhavá ,z.s  2 000,- Kč na rok a dítě ve školním roce 2022/2023. Bude odsouhlaseno na schůzce rodičů.

Číslo účtu Spolek rodičů 2300667068/2010

Použití:

- nákup hraček na třídy

- pomůcky

- výukové CD pro děti

- vylepšení prostředí pro děti - vybavení třídy

- divadelní představení

- nadstandartní  pomůcky na VV

- Mikulášské překvapení

- velikonoční překvapení - skákací hrad

- knížky pro děti apod.