Naše škola vychází vstříc rodičům a pro jejich děti (i z jiných škol) nabízí aktivní využití volného času převážně v odpoledních hodinách
Kroužky vedou kvalifikované paní učitelky z naší školky. Všechny paní učitelky se nadále vzdělávají a pracují na svém osobním rozvoji.

Všechny aktivity jsou za úplatu.

Co nabízíme pro děti:


Keramika - vede paní Bělinová, placený

Přípravka na školu, grafomotorika pro předškolní děti - pravidelně na třídě, vedou paní učitelky

Sportovní - vede agentura TJ Pupásek, placený

Angličtinka - placený lektor

Vaření - nové od října 2023 povede p. učitelka Soukupová 

V době letních prázdnin pořádáme příměstské tábory.


Škola má k dispozici vlastní keramickou pec, keramický kruh. Paní učitelka Helenka vystudovala obor umělecký keramik


 

 Práce dětí z výtvarného kroužku.