Našim cílem je podpořit také děti v rozvoji schopností a celkové připravenosti pro nástup do první třídy. IT technologie pomáhají formou výukových aktivit rozvíjet myšlení, cvičí koncentraci. Děti se adaptují na pomůcky, které budou využívat v základním vzdělávání ve škole.

Interaktivní pomůcky dělají výuku mnohem zajímavější. 
Z pohledu MŠ přináší technologie možnost zapojit v jednom okamžiku větší kolektiv, ať už do rozvojových aktivit či při zábavě.

Moderní interaktivní technologie v předškolním věku podporují přirozený rozvoj paměti, logického myšlení, postřehu, koncentrace pozornosti a správného rozhodování, vzájemné spolupráce a tolerance, komunikační dovednosti, naslouchání a pomáhají např. i při osvojování základů cizích jazyků.

 

Na výuku používají paní učitelky:

 „INTERAKTIVNÍ ŠKOLIČKU“ - soubor interaktivních programů českých autorů a pedagogů, který může obohatit vzdělávání dítěte od 4 do 7 let o zajímavé činnosti na celý školní rok:

Slovo autora:

Základem pro vzdělávání dítěte je hra. Sestavili jsme proto na základě hry projekt Interaktivní školička, který (protože se na mateřských školách pracuje tematicky) je tvořen souborem tematicky zaměřených interaktivních programů pro celoroční předškolní vzdělávání. Soubor může vhodně doplnit i vzdělávání dítěte v prvních ročnících základní školy. Naše programy můžete instalovat do všech typů interaktivních přístrojů, notebooků, počítačů a tabletů s operačním systémem Windows. Licence k užívání programů nejsou časově omezené.

Interaktivní školička nyní obsahuje už 16 interaktivních programů. Dítě v nich provází a úkoly mu nabízí vždy jiná, milá animovaná postavička, která se s dítětem raduje při splnění úkolu:

dále mohou využívat Školka hrou

Cílem projektu Školka hrou je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol. Projekt probíhá pod záštitou MŠMT. Pro didaktickou praxi v mateřských školách byly vytvořeny odborné metodické příručky Školka hrou zpracované v souladu s RVP PV.

Odborné metodické příručky Školka hrou JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA nabízí množství inovativních edukačních aktivit s důrazem na propojení všech vzdělávacích oblastí dle RVP PV. Nabídka činností je rovnoměrně rozložena do celého dne s náměty pro individualizaci. Knihy jsou kódovým systémem navázány na digitální edukační obsah vzdělávacího portálu eKabinet.cz. Široký záběr ze všech vzdělávacích oblastí umožní hravou formou připravit předškoláky na vstup do základní školy.