Jsme si vědomi náročnosti na psychiku dítěte při přechodu z rodinného do méně známého či zcela neznámého prostředí mateřské školy. Chceme předejít případným obtížím a usnadnit začlenění dětí do nových sociálních a materiálních podmínek.

Adaptační program spočívá v různých formách postupného přivykání. Například zkrácením počáteční docházky do mateřské školy na 1. nebo 2. hodiny denně, společným pobytem rodiče a dítěte ve třídě, možností zachování sourozeneckých a kamarádských vazeb (smíšené třídy). Další možnosti jsou velmi rozmanité a lze je dohodnou mezi rodiči a učitelkou na třídě – podle individuálních zvláštností dětí.

 

 

KDY JE ADAPTACE DÍTĚTE UKONČENA ?

Podle čeho učitelky poznají, ,,že se z dítěte stalo dítě z mateřské školy“?

 

Sociální integrace/přátelství

,,Když se dítě zapojuje do skupinového dění.“                  

,,Najde si vlastní okruh přátel.“

,,Má v mateřské škole přátele“.

 

Chování ve skupině

,,Když si dovede hrát se stejně starými dětmi.“

,,Dokáže si hrát a dohodnout se.“

 

Emocionalita

,,Chodí do mateřské školy rádo, do skupiny přichází s úsměvem a zvesela.“

,,Volný otevřený rozhovor, nenucenost, dítě se cítí dobře a vyzařuje to z něho.“

,,Smích když ho přivádějí do mateřské školy.“

,,Cítí se dobře má jistotu.“

 

Vlastní iniciativa

,,Samo vyjadřuje své požadavky.“

,,Přistupuje cílevědomě ke hře a ptá se ostatních dětí, zda si s ním budou hrát.“

,,Přichází s vlastními nápady.“

,,Samostatně řeší problémy.“

 

Akceptování pravidel skupiny

,,Akceptuje denní program a skupinová pravidla.“

,,Zná pravidla skupiny a dokáže je dodržovat, umí se jim přizpůsobit.“

,,Přijalo za své skupinová pravidla a normy.“

 

Tolerování přechodného odloučení od rodičů

,,Dokáže se odloučit od matky.“

,,Při opouštění matky nedělá žádné velké problémy.“

,,Odpoutání od rodičů.“

..Došlo k odloučení od rodičů.“

 

Vztah k učitelce

,,Dítě zná jména učitelů a dětí.“

,,Samo přichází za personálem a dětmi.“

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout Upozornění pro rodiče.pdf 518 kB09.01.2017 21:25