třída Kočičky v současné době na rodičovské dovolené

Střední pedagogická škola – obor předškolní a mimoškolní pedagogika 

Ve školním roce 2011/2012  pracovala jako au pair  ve Švýcarsku

Lektorka metodického centra Školka hrou

Kurzy:

Předškolní pedagog a školní vzdělávací program 

Vzdělávání v oblasti primární protidrogové prevence v rámci projektu Prahy 6 zaměřený na komunikační dovednosti: Konflikt ( test,modelové situace z praxe účastníků, rozbor modelových situací, osobnostní testy,techniky aktivního naslouchání,jak konfliktům předcházet), asertivní dovednosti ( nácvik asertivních dovedností , kritika, pochvala, asertivní vyjadřování),efektivní komunikace s dětmi ( nejčastější problémy v komunikaci s dětmi, nástroje efektivní komunikace,modelové situace + videotrénink + rozbor), relaxační techniky ( další techniky prevence pracovního vyhoření) 

Umím pracovat se svým hlasem 

Jak postupovat při oprávněných požadavcích vůči druhým ( dětem i dospělým) 

Začínáme v mateřské škole 

Hudební rok v rámcovém vzdělávacím programu – Jarní hrátky s hudbou 

Základní informace o používání interaktivní tabule SMART BOARD

Seminář pro uživatele interaktivní tabule SMART Board

Rozvíjení grafomotoriky prostřednictvím rytmických cvičení 

DIGI- ŠKOLA 2018

Fenomén nadaných dětí

7A -7x o alergii a astmatu pro školu

"Zdravotník zotavovacích akcí"

SMART Klub - krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky 2012

SMART KLub - krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky 2013

SMART Klub - aneb setkání uživatelů moderních technologií ve školství Plzeň 2013

Konference O výchově a vzdělávání v MŠ

Odborné kompetence k lektorování a mentoringu pro interaktivní výuku s ICT (SMART Notebook, webináře pro lektory)

Bezpečné a etické užívání online technologií v raném věku.

Digitální vzdělávací obsah na  portálu  eKabinet.cz

SMART KLub nejen pro MŠ - odborná konference Praha

Pedagog a paragrafy ve škole

Invakuace v MŠ

Konference SMART klub pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Jak začlenit pohybové činnosti do třídního vzdělávacího plánu.

Odborné metodické školení - EDULAB

Kurz prezentačních dovedností pedagogů

Inovace edukačního procesu v předškolním vzdělávání v České republice

Dítě se syndromem hyperaktivity v mateřské škole

Konference Budoucnost předškolního vzdělávání

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských škol

GDPR

Syndrom vyhoření a jeho prevence u předškolních pedagogů

Výuka v MŠ

Příměstské tábory

Setkání lektorů Metodického centra Školka hrou