Od 1. ledna 2024 dochází v souvislosti s novelou § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke změnám pravidel při stanovení úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech. Od školního roku 2024/2025 stanovuje výši úplaty za vzdělávání zřizovatel škol.

Výše úplaty je stanovena jednotně pro Mateřské školy na Praze 6 od školního roku 2024 - 2025 ve výši 1200,- Kč