Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Dovolujeme si Vás a Vaše žáky a studenty  oslovit s nabídkou profesionální logopedické péče v našich ambulancích klinické logopedie na poliklinice Hvězdova 1601, Praha 4.

Nabízíme logopedickou intervenci napříč širokému spektru oblastí narušené komunikační schopnosti u dětí i dospělých. Našim klientům poskytujeme péči provázanou s dalšími odborníky našeho NZZ MEDICINA PLUS Ambulance s.r.o. dětské neurologie, dětské a dospělé fyzioterapie.

V našich ambulancích nabízíme prakticky okamžité objednání bez dlouhých intervalů.

V současné době máme smluvní vztahy se všemi zdravotními pojišťovnami. Od května 2022 jsou naše ambulance klinické logopedie akreditovaným pracovištěm MZČR.

            V příloze Vám zasíláme informační leták. Poskytujeme rovněž pro školy i pro rodiče odborné přednášky ohledně diagnostiky, terapie a prevence poruch komunikace v klinické logopedii u dětí, mládeže a dospělých. Nabízíme komerční kurzy a kroužky pro děti předškolní, mládež i dospělé klienty, logopedickou péči pro děti z bilingvních rodin, podrobnější informace najdete na našich webových stránkách. www.medicinaplus.cz

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Mgr. Petra Valentová, MBA a kol.