Učitelka lesní třídy Žabičky, příměstské tábory

 

 garant Třídního vzdělávacího programu a pedagogické koncepce v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání

Pedagogická škola - studium absolventek středních škol - studijní obor učitelství pro MŠ

Kurzy:

Vše kolem ŠVP a TVP v souladu s inovovaným RVP PV -  lektorka Mgr.Juliana Gardošová
Od velikonoc k podzimu a od Martina po Matěje - lektorka Eva Hurdová
RVP PV - lektorka  Lena Freyová
Country tance - lektoři Jana Budišová, Martin Budiš
Hry s hudbou -  Hrajeme a zpíváme s pohádkou - lektorka Eva Hurdová
Pohybové hry v obměnách - lektorka Lena Freyová
Hudební rok v RVP - Podzimní hrátky s hudbou -lektorka Prof. PhDr.  Eva Jenčková,CSc.
Hudební rok v RVP - Chystáme vánoční besídku - lektorka Prof. PhDr. Eva Jenčková,CSc.
Hudební rok v RPV - Jaro a velikonoce v hudbě a pohybu - lektorka Prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
RPPV  - lektorka Mgr.Juliana Gardošová, Lenka Dujková
Písnička jako cesta k poznání světa - Pavel Jurkovič, Eva Hurdová
Hudební rok v RVP - Hudba a zvířátka -lektorka Prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
Hudební rok v RVP - Rytmy zimy -lektorka Prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
Alternativní formy práce s třídou a skupinou - Celostní muzikoterapie - lektor PaedDr.Lubomír Holzer
Emoce v pedagogickém procesu - Proč zase zlobíš aneb emoce u dětí předškolního věku - lektorka Juliana Gardošová
Komunikace hudebními nástroji - lektorka Mgr.Magda Ondráčková
Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti - Mgr.Martin Zvonař
Tvorba vzdělávacího programu pro MŠ - lektorka Alena Kotoučková, Milada Šromotová
Co slabika to muzika - lektoři -Pavel Jurkovič, Ludmila Battěková, Mgr.Zbyněk Štiller
Český rok v hudební výchově - lektoři P.Jurkovič, L.Battěková, Mgr.Z.Štiller
Hry s hudbou - lektor Libuše Škrabolová
Český rok v hudební výchově - zpíváme,hrajeme, tančíme - lektoři - L.Battěková, Jana Žižková, Z.Štiller
Pedagog a paragrafy ve škole
Konference - mezinárodní konference " Předškolní vzdělávání pro udržitelný rozvoj" lesní MŠ 
Lesní školky jako inspirace při realizaci EVVO v mateřských školách
Individuální vzdělávací plán a integrace dětí se SVP v předškolním vzdělávání   
Individualizace práce v mateřské škole
Připravenost pro školu, metody práce a předškolními dětmi před, během a po zápisu
Envirimentální výchova v MŠ   
Konference -   Festival Dětské psychologie      
GDPR  
Druhá konference dětské psychologie 
Jak vytvořit projekt v mateřské škole "Rok stromů"
Pedagogická diagnostika v mateřské škole
 

 

                                                                                                                            

Zajišťuje v MŠ

dílny ve třídě žabiček