Vážená paní ředitelko,

 

ráda bych Vám toutou cestou poděkovala za podporu naší veřejné sbírky pro Belušku z.s..

Celková výše vybraných příspěvků do umístěné pokladničky ve Vaší školce byla 8 542,- Kč.

Finanční prostředky budou využity pro pořizování kompenzačních pomůcek a jiných aktuálních potřeb organizace v souvislosti s podporou osob se zrakovým postižením.

 

Využití finančních příspěvků můžete sledovat na www. beluska.cz v sekci "O nás", nebo přímo na odkazu https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=8778778776

 

Veřejná sbírka je povolena rozhodnutím MHMP č.j.S-MHMP/1404084/2013 od

20.12.2013 na dobu neurčitou.

Využití a hospodárnost finančních prostředků sbírky podléhá kontrole orgánům státní správy, které povolili konat veřejnou sbírku naší organizaci.

 

Pro Vaši instituci jsme připravili certifikát, který zašleme v dohledné době poštou.

 

 

Děkujeme a přejeme příjemný den

 

Za Belušku

Katrina Svobodová

Asistentka

*******************

Beluška z.s.

Tel.: +420 235 300 187, GSM: +420 722 649 349 www.beluska.cz